Znovuprožití svého porodu

Narodila jste se náročným způsobem? Zažila jste separaci po porodu? Vnímáte, jak vás negativně váš porod ovlivnil? Pojďte přepsat svůj porodní a emoční otisk. Prožijte a zvnitřněte si pocity bezpečí, důvěry, lásky a přijetí. 

To, jak se cítíme u mámy v bříšku, v průběhu porodu a první dny po porodu významně ovlivňuje náš život. Tyto zkušenosti určují, jak budeme reagovat a jednat po celý zbytek života. Definují naše sklony k určitým neurologickým a fyziologickým reakcím. 

Prenatální, porodní a poporodní traumata mají mimořádně velký náboj, protože téměř vždy souvisejí s bojem o život. Při traumatizujícím porodu je organismus dítěte ve velkém ohrožení a soustředí všechny své síly na to, aby přežil. “Silně nabitý otisk tohoto boje, který lze přirovnat k elektrické bouři, zůstává v systému jako zbytkové napětí po celý život” (Arthur Janov, Prvotní otisky). Právě to napětí nás nutí k vytvoření kompenzačních mechanismů. Ty se pak obvykle demonstrují skrze zdravotní obtíženemoci těla, závislosti, panické ataky, deprese, úzkosti, sklony k sebepoškozování a sebevraždě, epileptické záchvaty aj. 

Všechny tyto traumatické prožitky jsou neverbální, uložené hluboko v našem podvědomí a zaznamenané v našem těle. Právě kombinací tělesných vjemů (zabalení v látce připomíná dělohu a vytváří pocit bezpečí, velký polštář evokuje zabezpečení a hojnost placenty), vnímání podvědomých procesů a jejich zvědomováním hledáme klíč k řešení problémů vyplývajících z prvotních bolestivých zkušeností. 

Pojďte s námi přepsat své porodní otisky, protože právě ty mají díky své hloubce zápisu v nervovém systému tak velký vliv na náš nynější život. Pomocí řízené vizualizace se dostaneme do vašeho podvědomí k těm prožitkům, které negativně ovlivňují váš život, zdraví a psychickou pohodu. Zavěšené ve vzduchu v příjemné látce budeme na tělesné úrovni simulovat a vtiskávat pocit bezpečí, lásky, důvěry a přijetí. Uvolníme energetický náboj z traumatické zkušenosti, uvolníme tělo a nepříjemné emoce.

Metoda dosycení

Poslechněte si, na jakých principech je založena naše metoda.

Přinášíme jemnou a zároveň účinnou metodu práce s emocemi, zdravím, tělem a traumaty. Zavěšení ve vzduchu v hamakách nás vrací do mateřského lůna a vyvolává v nás pocit bezpečí, důvěry, lásky a přijetí.

 

 

Nebyla nalezena žádná událost!