Nalezení smyslu života a aktivace hojnosti 

Vydej se na dobrodružnou výpravu, kde zjistíš, jaké máš dary, jaké je tvé poslání a smysl tohoto života.

Vykroč tak vstříc životu, jehož energie sálá přímo z tvého středu, poháněna tvůrčím plamenem tvého lůna. Zní ti to jako fantasy nebo jako hra a láká tě to zkusit? Vydej se hledat poklady skryté přímo v tobě!

 

Tvořivá síla přitahující a akumulující hojnost je vlastní našemu lůnu. Nejvíce patrná je v období těhotenství a porodu, nicméně ani po něm nikam nemizí. Je stále s námi, v nás. Mnohdy jsme jako ženy natolik odpojeny od této síly s obrovským potenciálem, že ji nevnímáme, neboť je zapomenuta. Pojď se s námi rozpomenout, jakou sílu a intenzitu nosíme v sobě, a to i mimo období těhotenství, a poznej tu svou jedinečnou cestu za její aktivací, realizací a nalezení svého poslání. 

 

Aktivace luna je mocným okamžikem, který léčí mnoho hlubokých zranění. Objev svůj potenciál, který dříme ve tvém lůnu skrze přijetí tvůrčích sil.

Máš-li zájem, zanech nám svoji e-mailovou adresu a my Ti dáme vědět, až budou nahrávky k dispozici.