Kdo jsme

Jsme ženy, manželky, mámy, kamarádky… kromě toho plníme mnoho dalších rolí (jako ostatně každá z nás – jsme také podnikatelky, hospodyňky, uklízečky, dcery a vnučky,..). Hledáme a nacházíme se jako ženy, poznáváme a uzdravujeme své ženství. Své prožitky, znalosti a zkušenosti sdílíme s dalšími ženami, abychom se navzájem podporovaly a posouvaly. Jsme zastánkyně láskyplných rovnovážných partnerství, kontaktní a respektující výchovy, přirozených porodů a výchovy, která vnímá potřeby mámy i dítěte. Jsme ženy hledající, žijící a plnící vyšší záměr našeho života. A tím je naplňování našeho potenciálu skrze práci s dalšími ženami, ať už formou skupinových seminářů nebo individuální konzultace. Jsme autorkami jedinečné Metody dosycení. Jsme tu i pro Vás!

Zajímá vás etika naší práce?

Kristýna Strolená

Certifikovaná dula České asociace dul, poskytovatelka pravky a poradkyně pro kojení

Ripsi Zohrabyan Myšáková

Průvodkyně rodinnými konstelacemi, socioložka, spolutvůrkyně projektu Mindful Life CZ

Kristýna

Vyrůstala jsem v krajině Orlických hor a motala se své babičce pod nohama při sběru a zpracovávání darů přírody. Kromě toho mě vždy fascinovaly lidské příběhy a jejich povahy. Touha po lidské autenticitě mě časem dovedla ke studiu Sociální pedagogiky, Sociální práce a následně Adiktologie (terapie závislostí) na lékařské fakultě a Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Díky tomu jsem, mimo jiné, načerpala poměrně bohatý základ komunikačních dovedností, znalosti z oboru vývojové psychologie, psychoterapie apod., schopnosti respektu k individuálním potřebám a kompetencím každého jednotlivce, zejména však mnohé příležitosti k sebepoznání, což mi vnáší do života klid a stabilitu. Zdravotnická část vzdělání mi zase usnadňuje pohyb ve zdravotnickém prostředí.

S příchodem mateřství jsem cítila, že je čas posunout se v životě zase o kus dál a můj muž byl velmi podporující, proto jsem se rozhodla absolvovat kurz pro duly u České asociace dul, kurz laktačního poradenství Přirozeného kojení a další související návazné vzdělávání. Prvního synka jsem nakonec po plánovaném asistovaném porodu doma porodila bez komplikací v porodnici a ambulantně s ním šla po porodu domů. Další dva syny jsem porodila doma za přítomnosti svého muže a syna/synů. Doprovázím ženy zejména během těhotenství, během porodu a mateřství, pečuji však o ženy v jakékoliv životní fázi.

Jsem si vědoma toho, že každá žena je jiná, každá má své vlastní zkušenosti a potřeby, a proto k jednotlivým ženám a jejich partnerům (partnerkám) přistupuji v souladu s respektem k jejich individuálním přáním – tak, aby touto zkušeností prošly posílené a jisté ve svých kompetencích. Je mi pokaždé velikou ctí být ženě a její rodině po boku a stát se tak svědkyní tohoto procesu. Mým přáním je, aby ženy vnímaly své porody, období šestinedělí a mateřství jako transformační zkušenosti nádherných rozměrů.

Setkat se můžeme při seminářích metody Dosycení, při individuálních terapiích, během hloubkové péče Pravka a samozřejmě při dulím či laktačním poradenství.

Ripsi

Jsem vystudovaná socioložka a novinářka. Spoutvůrkyně projektu Mindful life CZ s online seberozvojovými kurzy. Před tím, než jsem se stala mámou, pracovala jsem jako konzultantka na PR a marketing na volné noze. Těhotenství, porod a mateřství mě významně posunulo. Víc k sobě, přírodě, přirozenosti. Jsem zastánkyně přirozeného porodu (prvorozenou dceru jsem rodila doma, neasistovaně, jen za přítomnosti manžela), respektující a kontaktní výchovy. Respekt je pro mě velmi důležitý ve všech jeho aspektech a aplikuji jej při práci s klientkami. 

Miluji psychologii a seberozvoj. Ráda kombinuju vědu a filozofii s reálným životem. Jsem žena rozvíjející svou vnitřní ženu (v mužské energii jsem jako doma), máma, manželka, podnikatelka, zahradnice… klasická multipotenciálka.

 

Narodila jsem se arménským rodičům, v Česku žiju od svých 5 let, do svých 15 let vyrůstala i s prarodiči. Zažila jsem integraci do arménských tradic a současně českých zvyků. Dlouho jsem hledala průnik mezi těmito kulturami, svou identitu, sama sebe. Vyrostla jsem v křesťanské rodině, ale nebyla jsem k praktikování vedená. S postupem času jsem se seznámila s dalšími tradicemi víry a nakonec jsem si vytvořila jakýsi model toho, čemu věřím, nicméně ideově víc inklinuji k východním učením. Poslední dobou se zasvěcuji do šamanských technik jak sibiřských šamanů, jejichž krev mi koluje v žilách, tak i těch jihoamerických (andská tradice Munay Ki). Nabité znalosti a zkušenosti integruji a pracuji s nimi právě během systemických konstelací, individuálních terapí a prožitkových seminářů, kde nejčastěji pracuji na úrovni generačně předávaných vzorců a rodové zátěže. Do své práce integruji učení Genových klíčů