Kristýna Strolená

Terapie emočním uvolněním

Některá zranění, bolesti, žité vzorce či přesvědčení potřebují více času a péče než jiná. Nestačí je pouze přejít v běžném dění. Mohou být jako by zapsaná v našem podvědomí a hlásit se o slovo nejrůznějšími způsoby – fyzickými onemocněními, strachy, nervozitou, smutkem, stále se vracejícími vzpomínkami, opakujícími se situacemi a vzorci ve vztazích, přístupem k životu, sobě a druhým lidem… Jsou traumaty či emočními otisky, našimi stíny, uloženými hluboko v organismu. To, co nám sdělují, chce být vyslyšeno.

Pomocí terapie zaměřené na tato hluboko utržená zranění a přesvědčení či vzorce (získané během našeho života či převzaté od našich rodičů), pomocí trauma terapie uvolněním emocí, dáváme našemu fyzickému i emočnímu tělu možnost opečovat tato zranění, uvolnit jejich tlak v emočním i fyzickém těle a následně znovu rozproudit tok vnitřní energie. Uvolněním a případným přepsáním těchto podvědomých emočních struktur nastolíme v organismu kýženou rovnováhu, která se projeví na vašem duševním i tělesném zdraví.

Zranění (blokády, komplexy, přesvědčení…) v tělesném a emočním systému mohou vzniknout kdykoliv během našeho života a ukládá se do našeho nevědomí. Odtud posléze přímo ovlivňuje naše prožívání života, to, jak reagujeme na podněty, jak se ohledně různých situcí a lidí cítíme a jak podle toho dál konáme. Mnohdy je vznik traumatu spojen s pocity ohrožení v obzvlášť citlivých a evolučně rizikových situacích – během prenatálního života, dětství, těhotenství, během porodu, při prožívání velkého strachu a v život a dalších integritu ohrožujících chvílích. Rovněž se může jednat o něco, co nám scházelo – pocit bezpečí, přijetí, lásky.  Přitom se nemusí jednat o nikterak extrémní situaci, mnohdy může jít o jednu větu či emocionálně náročnou chvíli. Mnohdy mají tato podvědomá přesvědčení předávaná skrze buněčnou paměť a rodinný systém kořeny hluboko v rodové linii.

O tom, jak může vzniknout trauma v období těhotenství, raného dětství a porodu si můžete přečíst v článcích na blogu:

Teorie rané vazby nebo Čtvrtý trimestr u miminka

Při sezení si nejprve popovídáme o tom, s čím přicházíte. Pokusíme se nahlédnout vás samou z trochu jiného úhlu pohledu, takzvaně přerámcujeme celý problém. Věřím, že každý je tím nejkvalifikovanějším expertem sám na sebe a své potíže, jen je třeba se vhodně ptát. Společně se tak přiblížíme k jádru tématu, který chcete řešit. Poté se podíváme do hloubky pomocí vizualizačních, konstelačních a dalších technik, uvolníme zranění uložená v podvědomí a aktivujeme sebeléčebné mechanismy vašeho těla a mysli. Zharmonizujeme váš organismus.

Vy se tak budete cítit lehčí, ukotvená sama v sobě, s pocitem, že víte, jak pokračovat ve své cestě ve větší radosti a důvěře v sebe samu.

 

 

Terapie traumatu emočním uvolněním je skvělá, když:

 

 • Cítíte, že se potřebujete ve svém životě posunout dál
 • Chcete čelit svému strachu
 • Vzpomínka na jednu nebo více událostí ve vašem životě vám stále působí vnitřní bolest a smutek či jiné silné emoce (např. zážitky z dětství, těhotenství, porodu, šestinedělí, partnerství)
 • Nedaří se vám vystoupit z některých životních přesvědčení (dobrého pomálu, nikdo není úplně zdravý, po třicítce otěhotnění trvá dlouho, porod je těžký …)
 • Řešíte vztahy se svými dětmi či partnerem – problémy v dynamice rodinných vztahů se obvykle projevují na nejcitlivějším jedinci v rodině (obvykle na dětech, které velmi silně reagují na emoční nastavení rodičů – více si můžete přečíst v článku: Porod a emoční vazba )
 • Cítíte, že jste v krizi
 • Opakovaně se vám vrací nebo dlouhodobě zhoršují fyzické obtíže (např. bolest zad, vaginální mykózy, záněty močových cest, migrény)
 • Zkrátka cítíte, že byste NĚCO potřebovala, ale nevíte přesně, co
 • Chcete pochopit příčiny své závislosti (kouření, toxické vztahy …)
 • Chcete prohloubit sebepoznání
 • Chcete se připravit na emočně náročnou událost ( porod, svatba, pohřeb…)

V terapiích a poradenství vycházím zejména ze svých znalostí v oblasti vývojové psychologie, sociologie apod., poznatků ohledně geneze traumatu (C. G. Jung, S. Grof, G. Maté, A. Janov aj.), kombinuji metody z práce s tělem, vizualizační techniky, voice dialogue, aromaterapii, v neposlední řadě pak přidávám vlastní zkušenosti a intuici.

To vše velmi jemně, citlivě a v atmosféře bezpečí a respektu.

 Příklad toho, jakým způsobem může terapie proběhnout, si můžete přečíst v článku na blogu

Setkání může proběhnout osobně ve východních Čechách či v Praze, nebo online přes platformu, která vám vyhovuje (Skype, Zoom).

 

 

Ceník

Úplně nejraději pracuji se ženami dlouhodobě a komplexně. Můžeme se domluvit individuálně na skladbě péče, kterou vám ráda navrhnu dle aktuálních potřeb.

Platbu za terapii prosím předem na číslo účtu 199498888/0300 s poznámkou o domluveném termínu terapie.

Terapie emočním uvolněním

$2400 Kč

Cca 1,5 hodiny

Terapie emočním uvolněním před porodem

$1800

Terapie pro klientky v rámci komplexní předporodní přípravy.

Kontakty

Pokud máte otázky ohledně péče duly, laktačního poradenství, terapie, přejete si setkat se osobně nebo cokoliv dalšího, budu moc ráda, když mě kontaktujete.

Telefon

+420 774 662 321

Adresa

Lično
K porodům doprovázím zpravidla v Královéhradeckém a Pardubickém kraji