Kristýna Strolená

Terapie emočním uvolněním

Některá zranění, bolesti, více či méně vědomé vzpomínky, žité vzorce či přesvědčení potřebují více času a péče než jiná. Mohou být uložená v našem podvědomí a hlásit se o slovo nejrůznějšími způsoby, například:

 • fyzickými onemocněními
 • strachy, nervozitou či smutkem
 • stále se vracejícími vzpomínkami
 • opakujícími se situacemi a vzorci ve vztazích
 • přístupem k životu, sobě a druhým lidem…

Jsou emočními otisky, přijatými přesvědčeními, zraněními, našimi stíny uloženými hluboko v organismu. To, co nám sdělují, chce být vyslyšeno.

 

Klíčové je nalezení a vyléčení prvotní příčiny v podvědomí

Zranění (blokády, komplexy, přesvědčení…) v tělesném a emočním systému mohou vzniknout kdykoliv během našeho života. Mnohdy je vznik těchto podvědomých struktur spojen s pocity ohrožení v obzvlášť citlivých a evolučně rizikových situacích – během prenatálního života, dětství, těhotenství, během porodu, při prožívání velkého strachu a v život a dalších integritu ohrožujících chvílích. Rovněž se může jednat o něco, co nám scházelo – pocit bezpečí, přijetí, lásky, nebo to, co jsme zkrátka převzali od našich rodičů a rodové linie (skrze nápodobu, buněčnou paměť a DNA).

Pakliže nejsou tyto emocionálně náročné situace z různých důvodů integrovány, ukládají se přímo do našeho nevědomí, kde čekají na uvolnění, na příležitost, kdy se budeme cítit bezpečně. Neuvolněné a neléčené přímo ovlivňují naše zdraví, prožívání života, naše děti, to, jak reagujeme na podněty, jak se ohledně různých situací a lidí cítíme a jak podle toho dál konáme.

Pomocí terapie emočním uvolněním máme možnost nahlédnout hluboké primární příčiny našich potíží. Uvolněním a případným přepsáním těchto podvědomých niterných struktur nastolíme v organismu kýženou rovnováhu, která se projeví na duševním i tělesném zdraví. Protože právě podvědomí, náš vnitřní svět, má největší vliv na to, co se v nás, a tak i kolem nás, děje.

 

Ženy za mnou přichází, když:

 • Cítí, že se chtějí či potřebují ve svém životě posunout dál
 • Řeší zdravotní potíže – opakovaně se jim vrací nebo dlouhodobě zhoršují fyzické obtíže (např. bolest zad, vaginální mykózy, záněty močových cest, migrény, problémy s kojením, astma)
 • Řeší psychické potíže – úzkosti, nespavost, noční můry, smutek, nesoustředěnost či únavu
 • Nedaří se jim otěhotnět a donosit miminko
 • Chtějí čelit svému strachu (z porodu, opuštění, samoty, změny…)
 • Vzpomínka na jednu nebo více událostí v životě jim dlouho působí vnitřní bolest a smutek či jiné silné emoce (např. zážitky z dětství, těhotenství, porodu, šestinedělí, partnerství)
 • Nedaří se jim vystoupit z některých životních přesvědčení (dobrého pomálu, hodná holka, nikdo není úplně zdravý, po třicítce otěhotnění trvá dlouho, porod je těžký, musím dělat to či ono …)
 • Řeší vztahy se svým partnerem – přitahujeme si do života to, co vychází z našeho podvědomého nastavení a našich vnitřních archetypů – článek Vnitřní rodina
 • Mají starost o své děti, které velmi silně reagují na emoční nastavení rodičů (časté emocionálně vypjaté situace, silná dlouhotrvající separační úzkost, pláč, zdravotní potíže jako např. zácpa, nespavost, ekzém…) – více si můžete přečíst v článku: Porod a emoční vazba
 • Cítí, že jsou v krizi
 • Potřebují se v sobě zorientovat, např. před těžkým rozhodnutím
 • Řeší svou sexualitu, třeba po porodu
 • Zkrátka cítí, že NĚCO potřebují, ale neví přesně, co
 • Chtějí pochopit příčiny své závislosti (kouření, toxické vztahy …)
 • Chtějí prohloubit sebepoznání
 • Prožily emočně náročnou událost nebo ji očekávají (porod, svatba, potrat, rozvod, soudní řízení, pohřeb…)

Jak terapie probíhá?

Při sezení si nejprve popovídáme o tom, s čím přicházíte a stanovíme společný záměr léčení. Věřím, že každý je tím nejkvalifikovanějším expertem na své potíže, jen je třeba klást ty správné otázky a využít vhodné techniky. Společně se dostaneme k jádru vašeho tématu. Pomocí vizualizačních, konstelačních a dalších technik se podíváme až do hloubky toho pravého příběhu ve vašem podvědomí. Zjistíme, které situace a vzpomínky emočně setrvávají ve vašem podvědomí a přímo souvisí s vaším tématem. Rovněž budete mít možnost setkat se s postavami dotčenými těmito situacemi a svými vnitřními archetypy, aktéry těchto situací, kteří mají vliv na vaše prožívání a vztahy. Tak, skrze uvolnění primárních příčin, aktivujeme sebeléčebné mechanismy vašeho těla a mysli. Zharmonizujeme váš organismus poznáním a uvolněním toho, s čím si doposud neuměl poradit sám.

Vy se tak budete cítit lehčí, ukotvená sama v sobě, s pocitem, že víte, jak pokračovat ve své cestě ve větší radosti a důvěře v sebe samu.

Úlevu pocítite již během terapie. Tělo na ni mnohdy reaguje ihned, a to včetně dětí (přes své rodiče), jindy je třeba postupovat pomaleji, podle toho, kam vás vaše podvědomí napoprvé pustí. Hlubší změny se však postupně projevují i několik týdnů či měsíců po terapii.

V terapiích a poradenství intuitivně kombinuji více přístupů, vycházím zejména ze svých znalostí v oblasti vývojové psychologie, psychoterapeutických nauk, sociologie apod., poznatků ohledně geneze traumatu, vnímání vnitřních archetypů (C. G. Jung, S. Grof, G. Maté, A. Janov aj.), kombinuji metody z práce s tělem, vizualizační techniky, voice dialogue, aromaterapii, v neposlední řadě pak přidávám vlastní zkušenosti a intuici.

To vše velmi jemně, citlivě a v atmosféře bezpečí a respektu. Proto je terapie emočním uvolněním vhodná i během těhotenství.

Příklad toho, jakým způsobem může terapie proběhnout, si můžete přečíst v článku na blogu.

Setkání může proběhnout osobně ve východních Čechách či v Praze, nebo online přes platformu, která vám vyhovuje (Skype, Zoom). Objednací doba pro osobní setkání je momentálně cca dva až tři týdny.

Ceník

Platbu za terapii prosím předem na číslo účtu 199498888/0300 s poznámkou o domluveném termínu terapie. Pokud jedu za vámi, připočítejte prosím cestovné ve výši 8 Kč / km z Radostovic u Lična.

Terapie emočním uvolněním

$2800 Kč

Cca 1,5 – 2 hodiny

Terapie emočním uvolněním před porodem

$1800

Terapie pro klientky v rámci komplexní předporodní přípravy.

Kontakty

Pokud máte otázky ohledně péče duly, laktačního poradenství, terapie, přejete si setkat se osobně nebo cokoliv dalšího, budu moc ráda, když mě kontaktujete.

Telefon

+420 774 662 321

Adresa

Lično
K porodům doprovázím zpravidla v Královéhradeckém a Pardubickém kraji