Léčení vnitřního muže a mužské rodové linie

Přijmi své mužské kvality a polaď vztahy s mužskou rodovou linií. Získáš tak velikou podporu, sílu a důvěru v sebe a své schopnosti. 

Náš vnitřní muž je cílevědomý tahoun, systematik, organizátor, ochránce, milovník řádu a pořádku.

 • Se kterou z těchto vlastností jsi v kontaktu a využíváš ji ve svém každodenním životě?
 • Víš, že tvůj vnitřní muž se v životě podobá tvému partnerovi?
 • A vztah tvé vnitřní ženy a vnitřního muže je velmi podobný tomu, co žiješ se svým partnerem

Poznej sama sebe v mužské energii. Pochval se, projev si respekt, uznání a přijetí. Protože teprve potom jsi schopná naplno rozvíjet svůj potenciál, být aktivní a přitahovat si hojnost do života. 

Jak se projevuje zátěž z mužské rodové linie a nedosycení vnitřní muž?

 

 • pochybuješ o sobě, nevěříš si, máš často strach udělat chybu (a proto jsi raději pasivní)
 • chybí ti síla začít nebo dokončovat věci (tah na bránu)
 • máš problém si vybrat a učinit rozhodnutí
 • raději se vyhýbáš konfliktu a stále děláš kompromisy
 • ustupuješ sama ze svých potřeb jen aby byl doma klid a pohoda
 • máš potíže s tím říct, co potřebuješ a raději se potlačuješ
 • máš potíže s rozlišováním svých potřeb a stavění je na první místo
 • máš potíž si udržet své hranice, necháváš ostatní je překračovat 
 • máš pocit, že jsi často zavalena horou povinností, ve kterých se ztrácíš a nestíháš, nedokážeš se zorganizovat (problémy se řádem a pořádkem)
 • ty a čas nejste kamarádi – věčně nestíháš, vše trvá výrazně déle, než sis myslela nebo chtěla
 • při konfliktu, zejména s muži, tě ovládá vztek
 • jsi ztracená v tom, co chceš, co máš dělat se svým životem, jaký je jeho smysl

Pusť se do toho teď. Aktivně tvoř svůj nový život a vnímej, že na to už nejsi sama.

Věnuj své mužské stránce pozornost a péči, kterou potřebuje k tomu, aby se mohla rozvíjet

Získej podporu mužské rodové linie. Budeš z ní schopná čerpat podporu, hojnost a energii na začátky i dokončování všeho, co je potřeba.

Vydej se na dobrodružnou cestu, na které se potkáš s mužskými atributy jako jsou odvaha, cílevědomost, síla, rozhodnost nebo pokora.

Cesta, na které Tě čeká setkání se svými limity, která Ti otevře Tvé dary, na Tebe čeká…

LÉČENÍ VNITŘNÍHO MUŽE

A

MUŽSKÉ RODOVÉ LINIE

Co můžeš díky naší konstelační vizualizaci prožít a získat?

 

 • setkáš se (možná úplně poprvé v životě) se svým vnitřním mužem
  spojíš se s muži z rodu a pocítíš jejich velkou podporu a lásku
 • uvidíš svou mužskou podstatou
 • sladíš se s tou částí sebe, která je aktivní, ráda vytváří nové příležitosti a strategie k dosažení cílů
 • ujasníš si svůj životní záměr a najdeš v sobě tahouna, který ti pomůže jej postupně realizovat a žít to, co si přeješ
 • najdeš odvahu a energii k rozjetí nebo rozšíření podnikání
 • poznáš dary, které jsi zdědila z mužské rodové linie
 • získáš cenné rady od mužů z rodu
 • začneš uzdravovat sebe i celou mužskou rodovou linii
 • zlepšíš si vztahy s tátou (nebo aspoň své pocity k němu), se synem (pokud máš) nebo s jinými muži ve tvém okolí

Výhody audio nahrávky 

 

 • K nahrávce se můžeš pravidelně vracet – jejím smyslem je právě to, aby sis ji pouštěla opakovaně

 • S ohledem na svůj záměr v ní pokaždé objevíš a prožiješ něco nového

 • Opakování vede k většímu uvolnění a dovede Tě do hlubších vrstev Tvého podvědomí

 • Když máš víc témat k řešení a nemáš čas, prostor, finance na individuální terapie 

 • Můžeš si ji pustit kdykoliv a kdekoliv potřebuješ – uvolnit se, uklidnit, ujistit, dosytit

Síla z rodu je veliká. Čerpej z ní i Ty. Stačí málo, ale získáš mnoho.

Jak to funguje?

Náš mozek je jako počítač. Má svůj hardaware a software = neokortex versus limbický mozek, vědomá a podvědomá část mozku. Naše podvědomí (limbický systém) je uložištěm všech zážitků, vzpomínek, přesvědčení, emocí od prenatálu až po dnešní den. Je to náš autopilot a má na starosti až 97 % našeho chování, vnímání a emočních reakcí

Pokud chceme ve svém životě změnit, co a jak prožíváme, jak se cítíme zdravotně nebo emočně a co se nám děje, je potřeba pracovat právě s podvědomím. Čím starší vzpomínky, prožitky a z nich plynoucí přesvědčení o světě a o ostatních, tím víc nás ovlivňují a tím méně jsme si jich vědomi. 

Naše konstelační vizualizace Tě zavedou právě do Tvého podvědomí. Do míst, kterých si nejsi přímo vědomá, ale ony mají na Tebe, Tvé zdraví a život velký vliv. Nejen, že Tě zavedou tam, kam zrovna potřebuješ, ale také Ti pomůžou přepsat převzaté programy, nastavení a emoční otisky ve Tvém limbickém systému. 

Naše konstelační vizualizace je založená na nejnovějších vědeckých poznatcích neurobiologie, psychoterapeutické práce s traumaty a transgeneračního přenosu vzorců (rodová zátěž). Citlivě a jemně Tě provede procesem poznání, pochopení, uvolnění, uzdravení a dosycení.

Co konstelační vizualizace obsahuje?

 

 • úvodní video, ve kterém ti vysvětlíme, jak to funguje a co tě čeká

 • pracovní listy k vyplnění

 • s citem a laskavostí vedenou konstelační vizualizaci

 • závěrečné video s radami a doporučeními

 • originální zvukový doprovod tvořený tak, aby podpořila záměr vizualizace

 • postup, který pomůže i velmi racionálním ženám, která “na tohle nevěří” nebo které mají běžně problém se do vizualizace dostat

Jsme Ripsi a Kristýna

 

Obě pracujeme velmi intenzivně s rodovým dědictvím, s tím pozitivním i ne úplně příjemným, co se k nám po našich předcích dostalo. Ať už z ženské rodové linie nebo z té mužské. 

Můžeme to nazývat rodovou zátěží nebo přenosem generačních traumat, zkušeností a vzorců přesvědčení. Skrze výchovu se k nám dostávají návyky, způsoby mýšlení a interpretační schémata toho, co se nám v životě děje. 

Je to také výchova, která do nás vtiskává představy o tom, jak by se měla chovat žena (zvnitřňujeme si chování mámy, příp. babičky jako svou vnitřní ženu) a jak muž (integruje se do naše podvědomí pozorováním otce nebo dědy a projevuje se ve formě našeho vnitřního muže).

Vzájemný vztah našich rodičů nebo těch, se kterými jsme první roky svého života vyrůstali v mužské a ženské roli, pak přímo ovlivňuje to, jaký protějšek si k sobě vybereme a co v partnerských vztazích žijeme

Ripsi a Kristýna

Na individuálních terapiích, prožitkových seminářích Metody dosycení, pomocí konstelačních vizualizací a rodinných konstelací často řešíme téma ryze ženská, která se často projevují skrze zdravotní potíže.

Zaměřujeme se na řešení psychosomatických příčin, jejichž uvolněním se naše klientky uzdravují – mizí dlouholeté potíže, klesá intenzita bolestí (např. u menstruace) a četnost (třeba migrén), uvolňuje se tělo i mysl. Zaujímáme celostní přístup k léčení těla i ducha.

Hledáme a nacházíme

 • psychosomatické příčiny zdravotních problémů,
 • emoční vzorce,
 • podvědomé programy,
 • rodovou zátěž,
 • skrytou dynamiku vztahů.

Prozkoumej z pohodlí svého domova nebo jiného klidného místa, kde Ti bude příjemně, jaké jsou podvědomé a skryté příčiny toho, proč se zrovna Tobě opakují konkrétní problémy. Zjisti, jaké jsou fungující a efektivní možnosti řešení, o kterých se běžně nemluví.