Na konstelacích u Ripsi jsem byla dvakrát. Poprvé jsem pracovala s tematikou ženství (kdy jsem byla v roli středobodu a držákem po všech stránkách celé rodiny a obávala se pustit mužskou energii do svého života, ustoupit z mužské energie a vejít do své ženské podstaty, pustit veškerou tu tíhu). Při druhých jsem řešila hojnost ve všech oblastech svého života. Už jsem věděla do čeho jdu a těšila jsem se. Pod záštitou Ripsi jsem měla v celém procesu důvěru. Bravurně je vede a ví, co, kdy přesně má být řečeno, apod., aby se situace uzdravila, očistila. Což je dle mého názoru velmi důležité a mít ke všemu takovéto vyšší vedení, které má. Spojením s genovými klíči dostávají konstelace jiný rozměr, a tím se léčení prohlubuje. Děkuji, že jsem se s důvěrou a pokorou odevzdala těmto setkáním a uzdravila své problémy, které jsem si nesla z rodu. Nyní vstupuji plně do svého života v lehkosti, v radosti a splněných přání, snů a tužeb. Neboť díky poslední konstelaci jsem již vstoupila do pole hojnosti.