Jsme autorkami konstelačních vizualizací. Audio nahrávek, díky kterým se dostaneš přesně do toho místa svého podvědomí, které potřebuje Tvou pozornost a péči. Do místa, odkud Ti přijdou informace, které potřebuješ znát. Odpovědi na Tvé otázky. Příběhy, které Ti dovolí pochopit, co a proč se Ti děje. Můžeš si vybrat z několika témat

Jak konstelační vizualizace fungují

Fungování našeho mozku by se dalo připodobnit k počítači. Má svůj hardware a software = neokortex versus limbický mozek, vědomou a podvědomou část mozku. Naše podvědomí (limbický systém) je úložištěm všech zážitků, vzpomínek, přesvědčení, emocí – od prenatálu po dnešní den. Je to takový náš autopilot a má na starosti až 97 % našeho chování, vnímání a emočních reakcí. 

Pokud tedy chceme ve svém životě změnit, co a jak prožíváme a co se nám děje, je na místě prozkoumat právě oblast podvědomí. Čím starší vzpomínky, prožitky a z nich plynoucí přesvědčení o světě a o ostatních řešíme, tím větší vliv a sílu v nich nacházíme, a o to spíš nás ovlivňují. Také je mnohdy o to složitější dostat se s nimi do vědomého kontaktu, všimnout si jich u sebe. Patří sem zejména události a emoční prožitky uložené v době prenatální, počitky a vzpomínky z průběhu porodu a raného poporodního období

Lidské superschopnosti 

Náš tělesný, emocionální a energetický systém má až neuvěřitelnou schopnost do sebe vtiskávat vše, co jsme zažili. Ještě před svým zrozením jsme vnímali svět zprostředkovaný emocemi a tělesnými vjemy naší maminky a vše si ukládali do svého takřka nepopsaného pod-vědomí. Zejména na emocionální úrovni zde můžeme nalézt mnohá niterná nastavení, která nás v dosavadním životě ovlivňují – aby ne, jsou stále s námi, stále naší součástí

Během prenatálního života a několika prvních let našeho života dokonce hojně získáváme velmi hluboké podvědomé zápisy, právě z toho důvodu, že velmi citlivě a pozorně vnímáme vše, co se v nás a kolem nás děje, jsme velmi otevření učení se skrze pozorování a prociťování. Ne nadarmo se říká, že jsou děti jako houby…

Tímto způsobem si velmi snadno podvědomě osvojíme mnohá přesvědčení, vzorce a komplexy, které zkrátka přijmeme za svou vnitřní pravdu. Ta mnohdy časem ztratí svoji vědomou formu, tedy stane se, že na ni během přibývajících let jako by zapomeneme, neuvědomujeme si ji. Nicméně je stále přítomná – v našem podvědomí.

Co všechno si bereme za své?

Poznání oboru epigenetiky a také (nejen) naše zkušenosti z praxe nám ukazují, že kromě takových pravd v podobě již uvedených životních vzorců, přesvědčení apod. přebíráme štafetu celé škály obdobných mechanismů také z naší rodové linie, tedy komplexy a životní „pravdy“ našich předků. Např. potíže v oblasti pánevního dna a sexuality obvykle souvisí s tím, co si neseme od svých matek, babiček a dalších žen v rodu. Přečtěte si podrobněji o psychosomatice a ženských zdravotních potížích

Skrze (zejména) rané zážitky, buněčnou paměť a další emocionálně silné momenty posbírané během života tak přebíráme a zároveň spolu-tvoříme životní štafetu našich rodových linií. 

Jak se dostat do podvědomí

Říkáš si, jakým způsobem je možné nahlédnout do svého podvědomí? A máš pochyby, jestli zrovna Tobě to půjde? 

Vytvořily jsme proto nástroj, jak jemně své životní „pravdy“ poznat a propustit ze svého života. Jedním ze způsobů, jak prohloubit svoji schopnost uslyšet a uzřít to, co mi chce mé vlastní podvědomí sdělit, a zároveň si dát prostor a jednoduché nástroje k vyjádření takového sdělení, jsou konstelační vizualizace

Pomocí konstelačních vizualizací Tě provedeme tak, aby ses sama v sobě zorientovala, zklidnila a uvolnila vše, co už v sobě nést nechceš. Poznej metodu, která Ti pomůže dostat se hlouběji – k jádru a řešení tvé žité rodové štafety. 

Léčivé frekvence hlasu a zvuku

Naše znalosti, zkušenosti a hlas ze srdcí jsme pečlivě převedly do audio podoby. Oslovily jsme hudebnici-kouzelnici a zvukového mága, aby naše hlasy doplnili nástroji k tomu záměru jako stvořenými – skleněnými mísami. Využíváme tedy i léčivých frekvencí zvuku spolu s jasným záměrem jednotlivých vizualizací

Spojení zvuku, hlasu, záměru, pečlivě vybraných slov a linky děje vytváří z našich konstelačních vizualizací velmi mocný a zároveň laskavý a bezpečný nástroj, jak pracovat se svým podvědomím. Díky nim se můžeš vydat do hlubin svého vnitřního světa a nahlédnout tak do jeho tajů a zákoutí. Zintenzivníš bohatství svého sebepoznání a dojdeš k nejednomu uvědomění. 

Poznáním svých – mnohdy hluboko ukrytých – přesvědčení, zážitků, životních a žitých „pravd” získáš především příležitost je proměnit. Při poslechu dochází k fyzickým, emocionálním, mentálním a duševní změnám. A ty si můžeš vybrat, že je transformuješ ku svému prospěchu a radosti.

Podáváme Ti pomocnou ruku ve formě laskavého vedení, zbytek je na tobě.