Na konstelacích pro ženy jsme stavěly konstelaci pro ženu, která čeká své třetí miminko. První dva porody byly náročné a vyvolávané, ke třetímu porodu už chce přistoupit jinak. Netlačit, důvěřovat sobě a nechat průběh na miminku.

O tom, co konstelace jsou, si přečtete v samostatném článku. Co všechno má vliv na porod?

Tento přepis konstelace je určen nejenom pro těhotné ženy, které se chtějí mentálně, emočně a energeticky připravit na porod a podívat se na to, jak může pravděpodobně porod proběhnout s takovým psychickým nastavením, ve kterém se nacházíme. Je také důležitým uvědoměním pro ženy, které k porodu doprovázejí – duly, porodní asistentky (PA), zdravotnice, kamarádky či jiné ženy, které si rodička k porodu zavolá.

V konstelaci jsme do rolí z přítomných žen postavily klientku, jejího muže, miminko, uvolnění a strach. Řešili jsme pocity klientky, její vztah s mužem i miminkem. V průběhu konstelace se klientka rozloučila se strachem, uvolnila se a pustila kontrolu.

Posunuly jsme se v čase k porodu. Miminku se na svět moc nechtělo, ale nakonec se rozhodlo, že už jde ven. To je důležitá informace pro rodičku, že se porod spustí později, pravděpodobně i po 42 tt.


Varianta 1.: Žena rodí doma jen s přítomností svého muže. Vše probíhá dobře, miminko se narodí a přitulí se k mámě. Oba rodiče jsou v klidu. Jen miminko cítí, že by se mámě hodila ještě nějaká ženská podpora.


Varianta 2.: Vracíme se v čase kousek zpátky, začíná porod a voláme domluvenou dulu a dvě porodní asistentky. Porod se zastaví, miminku se za přítomnosti tolika cizích lidí nechce na svět. Obě porodní asistentky svým příchodem vytváří na ženu tlak. A celková atmosféra pohody se mění, houstne a rodina se v ní necítí dobře.


Varianta 3.: Asistentky odchází (do vedlejší místnosti) a u ženy zůstává jen muž a její dula. Všichni se v tomto složení cítí dobře a miminko se bez komplikací a problémů narodí.


V konstelaci došlo k mnoha posunům. Zejména k přijetí důvěry, vypuštění kontroly a rozloučení se se strachem. Během konstelace jsme se spolu podívali na tři nejpravděpodobnější varianty průběhu porodu. Je už na klientce, jak se nakonec rozhodne během porodu postupovat. Je však dobré vědět, jak přítomnost dalších osob u porodu působí na ní i na miminko a s ohledem na vlastní potřeby podniknout takové kroky, které dovolí, aby porod proběhl v poklidu, příjemně a bezpečně pro všechny zúčastněné.


Nabízí se otázka pro ženy, které jsou u porodu přítomné – jak pracovat se svým nastavením, abychom u porodu na ženu (hlavně podvědomě) netlačily. Jak si vyřešit a uvolnit vlastní strachy tak, abychom u klientky nespouštěly její vlastní strachy. Odpověď i cestu k tomu můžete najít na konstelacích, které jsou zaměřené na ženy pracující se ženami.