Porod je krásný. Není vždy jednoduchý nebo radostný. Ale krásný… Vždy. Posilující nebo s potenciálem síly… Nepochybně.

Strach a jeho role během těhotenství a porodu

Těhotenství a porod jsou v životě ženy velkými a důležitými mezníky. To platí i u vícenásobných matek. Každé těhotenství je jiné, přináší odlišné pocity, výzvy a zdravotní průběh. Vědomý porod, kdy žena cítí sama sebe, svoje tělo a tedy i tělo dítěte deroucího se na svět, pro nás, kdo žijeme v západní kultuře, obvykle vyžaduje přípravu (samozřejmě i zde jsou výjimky). Způsob života, naše vitalita, to, jakým způsobem jsme my ženy přišly na svět, co víme a máme ukryto v podvědomí o porodu a mateřství, určitým způsobem formuje a částečně předurčuje (kóduje), jak budeme rodit my. Můžete si přečíst článek o rodové zátěži, která hraje od těhotenství až po výchovu významnou roli v našem životě.

Způsob, jakým prožíváme těhotenství, porod, následně mateřství a sebe sama jako ženu a matku, je samozřejmě ovlivněn mnohými faktory. Už víme, že tělo a mysl nejsou oddělené jednotky, dokonce víme, že se navzájem „pouze“ neovlivňují. Skutečně jsme jedním organismem, celkem, kde dochází k neustálému přenosu informací, procesů na základě emocionálních reakcí a podobně. Tělo a mysl jsou jako dva pomyslné proudy propojující se v jednu řeku. Mohou něžně klokotat jako jarní pramínek z tajícího sněhu, nebo se valit až ničivou silou tsunami. V každém případě, pokud má jeden z těchto proudů silnější dynamiku, snadno ovládne ten druhý. Pro zachování harmonického životního proudu v nás je nutné věnovat péči a pozornost sama sobě na všech úrovních.


Které emoce ovlivňují možnost otěhotnět a bez problému porodit?

Mezi ty hlavní patří strach. Strach ovlivňuje naši možnost otěhotnět. Strach stahuje naše svaly, čímž uzavírá celé tělo. Stažení se může projevovat bolestí během milování, bolestí beder, problémy s vyprazdňováním a cirkulací tělních tekutin (zadržování vody v těle, nedokrvování končetin atd).


Často dochází k nedostatečnému prokrvení oblasti pánevního dna, tím pádem jsou ztížené podmínky pro otěhotnění (uhnízdění vajíčka). Jedním ze způsobů uvolnění je práce s tělem právě pomocí PRAVKY, tradiční slovanské masážní techniky.

Pokud je žena uvolněná a otevřená, vítá nový život nejenom psychicky, ale i na tělesné rovině.
Pokud je žena uvolněná a otevřená, vítá nový život nejenom psychicky, ale i na tělesné rovině.

Strach z porodu nebo u porodu má za sebou mnohdy velmi konkrétní příčiny a podobu. Tyto je obvykle docela dobře možné najít, vypustit nebo intenzitu přítomného strachu výrazně snížit. Bez strachu totiž není tenze, tedy napětí, které vede ke stažení, a uvolněná žena jistě porodí snáz. Naopak reakce na bolest stažením se a napětím v těle posiluje obavy, třeba z další bolesti, což se vzájemně posiluje. V takovém případě je skvělé mít po boku někoho, kdo pomůže rodící ženě snížit tenzi, zklidnit se, uvolnit a otevřít novému životu.

Jaké emoce můžou v ženě vyvolat těhotenství a porod?

Je samozřejmě více negativních emocí, které můžeme cítit při pomyšlení na těhotenství nebo porod. V jejich zesílené formě hovoříme o fobiích a úzkostných stavech, které jsou pro některé ženy tak palčivé, že se raději mateřství vzdají. A to ať vědomě či nevědomě, zdánlivě bez důvodu. Fobie spojené s těhotenstvím, porodem a mateřstvím mohou mít kořeny hluboko ve vzpomínkách na prenatální období a situace z vlastního porodu nacházející se blízko povrchu vědomí.

Žena například těžko přijímá své ženství, jelikož je pro ni osobně úzce spjato s bolestí a utrpením. Mnohdy si to ani vnitřně neuvědomuje nebo by ráda vyhověla partnerovi, který si přeje dítě, a tak se o děťátko pokouší, ale nedaří se. Brzy se může dostavit smutek, zklamání, pocity viny a zase ten zmíněný strach.

Podvědomé (i vědomé) nepřijetí těhotenství se mnohdy projevuje také nepřiměřenými nevolnostmi v prvním trimestru. Tyto nevolnosti nemusí ukazovat jen nepřijetí dítěte, ale také na nepřijetí sama sebe, např. jako matky. Dostavit se mohou i jiné, zdánlivě nepochopitelné, respektive nepochopené, strachy – například Můj strach z kojení nebo fyzické obtíže s kořeny mnohdy v duševní rovině jako je pálení žáhy či otoky.

Je určitě na místě tato přesvědčení vzniklá na základě mnohdy podvědomých zkušeností uvolnit, přijmout, rozpustit. Zároveň se otevřít tomu, co ženě tento nově vzniklý prostor, kde již nezabírá místo zranění či trauma, přinese.

Výzvy, které s sebou těhotenství přináší

Těhotenství, zejména pokud jde o první těhotenství ženy, je velikou příležitostí k jakémusi úklidu a přípravě hnízda co možná nejharmoničtějšího. Je to poměrně intenzivní čas, kdy mají partneři za úkol vyčistit svůj vztah od možných stínů, nahlédnout je, a to právě díky zvýšené senzitivitě, které těhotenství jako dárek přináší. I ženy bez partnera mohou lépe nacítit, co potřebuje pročistit, před čím není radno zavírat oči a co se později, když miminko roste, řeší mnohem komplikovaněji. Těhotenství může být příležitostí vědomě si na sebe udělat čas, sladit se a především – komunikovat své potřeby a přání. Protože harmonie v partnerském vztahu a k sobě sama opět jednoznačně přispívá ke kýženému uvolnění. Jak podpořit uvolnění v těhotenství?

Základem je uvolnění


Mentální i tělesné uvolnění je tedy základní potřebou, aby mohla žena otěhotnět a následně i přirozeně porodit, aniž by zároveň vznikala potřeba jakékoliv lékařské intervence. Uvolnění jakožto opak tenze je předpokladem poddání se očekávanému porodnímu procesu bez převládajícího a ženu ovládajícího pocitu strachu a bolesti. Bezbolestné a radostné těhotenství v co nejvyšší možné míře prožité v lehkosti zve miminko na svět plný těšení se a přijetí. To má samozřejmě vliv i na adaptaci poporodní a ta opět na psychosomatický vývoj malého velkého človíčka a způsob, jakým bude on či ona pohlížet na sebe, svět a zrození.


„Novorozenec, který vyšel z fyzického a duchovního lůna své matky, je dosud součástí emocionálního prostředí, do něhož je vnořen. Vše, co matka prožívá, co si pamatuje, co ji trápí, ale i vše, co odmítá, dítě prožívá jako něco, co se děje i jemu, protože v tomto smyslu jsou to dvě bytosti v jedné.“ Rodinná psychoterapeutka Laura Gutman, Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem


V systemické rodinné terapii je v ústředí zájmu celá rodina jako systém, jehož nikoliv nejslabší člen, ale ten nejsensitivnější, obvykle projevuje nějakou formu nemoci, ať už jde o depresi, závislost nebo četná respirační onemocnění. Všechny emoce, které matka cítí, se přenáší na dítě a ovlivňují jeho duševní i fyzickou vitalitu. Je proto žádoucí, aby těhotná či rodící žena nosila své dítě s radostí, v lásce a těšila se na ně. Je žádoucí, aby netrpěla diskomfortem nebo dokonce bolestí. Bolest vytváří napětí, stres a strach, což je vzájemně se posilující reciproční spojení, které je třeba přerušit – tak, aby byla v celkové pohodě žena i dítě.

Uvolněná pánev a celé tělo může pustit miminko na svět hladce. Díky uvolnění má miminko v bříšku matky dostatek místa vycentrovat se a nachystat do výhodné pozice pro jednodušší porod. Dítě se chce narodit a v ideálním případě je na svět zváno, vítáno a přijímáno. Z ženy se stává Matka, která je v ideálním případě oslavována a s vděkem opečovávána.

„Západní kultuře nejspíš chybí poděkování ženě za to, že je ženou. Že ona porodila dítě, dala život, ať už byl průběh jakýkoliv.“ Mexická porodní babička Angelina Miranda Martinez

Moc přeji všem ženám těhotným a těm, ke kterým miminko teprve přijde, aby měly možnost prožít těhotenství v radosti a pocitu bezpečí. Nemusíte být na případné bolesti, obtíže, strachy a další náročné emoce samy, vždy jsou cesty, po kterých je možné se vstříc radostnému těhotenství a porodu vydat a mně, jakožto dule, bude ctí vám být na těchto cestách podporou.

Použité nebo doporučené zdroje k tématu

  • Stanislav Grof, Za hranice mozku: Narození, smrt, transcendence
  • Stanislav Grof, Psychologie budoucnosti: Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí
  • Laura Gutmann, Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem
  • Bert Hellinger, Pravidla úspěchu
  • Bert Hellinger, Uzdravení
  • Arthur Janov Prvotní otisky
  • Arthur Janov, Prvotní výkřik
  • Thomas Verny a John Kelly, Tajomný život dieťata pred narodením