1. Prožitkových seminářů se zúčastníte na vlastní zodpovědnost
  2. My přijímáme odpovědnost za terapeutickou část po dobu semináře
  3. Pokud budete potřebovat po semináři další terapeutickou podporu, je na vaší vlastní zodpovědnosti si ji opatřit. Můžete se na nás kdykoliv obrátit pro pomoc, radu, doporučení.
  4. Kdykoliv můžete vaši účast na semináři přerušit, pokud by vám přišlo, že je toho na vás až příliš
  5. Semináře jsou vedené v bezpečném prostředí
  6. Ke každému přistupuji s respektem a přijetím (neodsuzováním a neposuzováním)
  7. Na semináři upozorňujeme všechny účastnice, aby vše, co se na místě odehraje, zůstalo v mlčenlivosti. Platí to i o naší práci – vaše důvěrné informace a prožitky s nikým mimo skupinu nesdílíme

Pokud užíváte antidepresiva nebo jiné látky upravující stav vědomí, máte závažné onemocnění (rakovina,…) nebo jste těhotná, sdělte mi to prosím do emailu nebo na začátku semináře.

Ripsi Zohrabyan Myšáková a Kristýna Strolená, autorky Metody dosycení